Postup koupě

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS VÝHODNÉ
PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

Financování – ať už hradíte kupní cenu z vlastních prostředků nebo hypotečního úvěru, máme pro vás výhodné podmínky financování.

ÚSTNÍ REZERVACE

Ústní rezervace dává klientovi prostor pro pečlivé posouzení jeho zájmu o konkrétní bytovou jednotku. V okamžiku přijetí ústní rezervace je naším klientským centrem zvolená bytová jednotka rezervována ve prospěch klienta po dobu 5 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty musí klient potvrdit svůj zájem přistoupením k jednání o podpisu budoucí smlouvy. V opačném případě je jednotka uvolněna zpět do volného prodeje.

[design/2017/listy_HP_01.png]
 

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

Do 7 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí uhradí klient 20 % kupní ceny jednotky. Tato částka je představuje první zálohu splátkového kalendáře. Smlouva o smlouvě budoucí kupní je určena k překlenutí doby výstavby projektu a klientům financujícím nákup prostřednictvím hypotečního úvěru dává prostor a podklad pro vyřízení všech formalit s bankou.

[design/2017/listy_HP_01.png]

KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva je s klientem uzavírána po úplném dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu. Klient se stává vlastníkem bytové jednotky a spoluvlastníkem společných části domu a pozemku. Vydání kolaudačního rozhodnutí je současně termínem pro doplatek celé kupní ceny. Po doplacení kupní ceny a podpisu kupní smlouvy si klient byt přebírá.