Úvod Ceník Postup koupě Výhodná investice Lokalita Postup výstavby
Postup koupě

Financování – ať už hradíte kupní cenu z vlastních prostředků nebo hypotečního úvěru, máme pro vás výhodné podmínky financování.

ÚSTNÍ REZERVACE

Ústní rezervace dává klientovi prostor pro pečlivé posouzení jeho zájmu o konkrétní bytovou jednotku. V okamžiku přijetí ústní rezervace je naším klientským centrem zvolená bytová jednotka rezervována ve prospěch klienta po dobu 5 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty musí klient potvrdit svůj zájem přistoupením k jednání o podpisu budoucí smlouvy. V opačném případě je jednotka uvolněna zpět do volného prodeje.

REZERVAČNÍ SMLOUVA

Podpisem této smlouvy klient stvrzuje svůj zájem o koupi bytu. Do 7 dnů od podpisu rezervační smlouvy uhradí klient 10 % kupní ceny jednotky. Tato částka představuje první zálohu splátkového kalendáře.

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

Do 14 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí uhradí klient 10 % kupní ceny jednotky. Tato částka představuje druhou zálohu splátkového kalendáře. Smlouva o smlouvě budoucí kupní je určena k překlenutí doby výstavby projektu a klientům financujícím nákup prostřednictvím hypotečního úvěru dává prostor a podklad pro vyřízení všech formalit s bankou.

KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva je s klientem uzavírána po úplném dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu. Klient se stává vlastníkem bytové jednotky a spoluvlastníkem společných části domu a pozemku. Vydání kolaudačního rozhodnutí je současně termínem pro doplatek celé kupní ceny. Po doplacení kupní ceny a podpisu kupní smlouvy si klient byt přebírá.